Hacettepe Üniversitesi | Eğitim Fakültesi
Anasayfa

Değerli Araştırmacılar,
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu, derginin 29(4) sayısının özel konulu olarak çıkartılmasını uygun görmüştür. Bu sayının konusu “Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları” olacaktır. Bu konuya uygun olan makaleler (önceden gönderilmiş ya da yeni gönderilecek olanlar) hakem sürecinden geçirilerek bu sayıda yayınlanacaktır. Derginin sözü edilen sayısının basım tarihine kadar süreci tamamlanmayan makaleler ise izlenmeye devam edilecek ve süreci tamamlayanlar Dergi’nin “basılacak makaleler havuzuna” konularak ilerleyen sayılarında basılacaktır.
Bilgilerinize önemle sunulur.

Taramalarla ilgili bazı öneriler

ULAKBİM:

 Thomson Reuters

 

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
06800 Beytepe Ankara