Biyoloji eğitimi
ESİN ATAV, NAZAN KUNDUZ, NİLGÜN SEÇKEN ( Yıl : 2014 - Sayı : 29-4 )
Biyoloji Eğitiminde Mikro Öğretim Uygulamalarına Dair Öğretmen Adaylarının Görüşleri

ESİN ATAV, BAHATTİN DENİZ ALTUNOĞLU ( Yıl : 2013 - Sayı : 28-2 )
Meslek ve Alan Seçiminde Motivasyon Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

MURAT KANGALGİL, GIYASETTİN DEMİRHAN ( Yıl : 2013 - Sayı : 44 )
Beden Eğitimi Derslerinde Kullanılan Farklı Tür Dönütlerin Erişi ve Kalıcılığa Etkisi

ŞENOL ŞEN, AYHAN YILMAZ ( Yıl : 2012 - Sayı : 42 )
Einfluss Des Durch Konzeptwechseltexte Unterstützten Dual Situated Learning Modells Auf Den Erfolg

DİLEK SULTAN KILIÇ ( Yıl : 2012 - Sayı : 42 )
Biyoloji Öğretmen Adaylarının Evrim Öğretimi Niyetleri

GÜNTAY TAŞÇI, HALUK SORAN ( Yıl : 2012 - Sayı : 42 )
Yüksek Öğretim Biyoloji Öğrencilerinin Öğrenme Stratejileri ve Bilişsel Yapılarının İncelenmesi

CEREN TEKKAYA, DİLEK SULTAN KILIÇ ( Yıl : 2012 - Sayı : 42 )
Biyoloji Öğretmen Adaylarının Evrim Öğretimine İlişkin Pedagojik Alan Bilgileri

AYHAN YILMAZ, SİNEM DİNÇOL ÖZGÜR ( Yıl : 2012 - Sayı : 42 )
Türetimci Çoklu Ortamın Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerine Göre Başarı, Tutum ve Kalıcılığa Etkisi

M HANDAN GÜNEŞ ( Yıl : 2012 - Sayı : 43 )
ORIGAMI TECHNIQUE IN THE TEACHING OF NUCLEIC ACIDS

DİLEK SULTAN KILIÇ ( Yıl : 2012 - Sayı : 43 )
BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN EVRİM ÖĞRETİMİ NİYETLERİNİN PLANLANMIŞ DAVRANIŞ TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ

NAZAN SEZEN, CANAN YANIK ( Yıl : 2012 - Sayı : 43 )
BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARI: ÖĞRETİM PROGRAMINDA MATEMATİK DERSİ OLMALI MI?

SERAP ÖZBAŞ, HALUK SORAN ( Yıl : 2012 - Sayı : 43 )
BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN 9. SINIF BİYOLOJİ DERS KİTABI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

SEVİLAY DERVİŞOĞLU ( Yıl : 2012 - Sayı : 42 )
Ortaöğretim Öğrencilerinin Canlı Türlerini Koruma Nedenleri

FATİH ALUÇDİBİ, GÜLAY EKİCİ ( Yıl : 2012 - Sayı : 43 )
ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BİYOLOJİ DERSİ MOTİVASYON DÜZEYLERİNE BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ PROFİLLERİNİN ETKİSİ

PAVOL PROKOP, MUHAMMET UŞAK, MEHMET ERDOĞAN, JANA FANCOVICOVA, MEHMET BAHAR ( Yıl : 2011 - Sayı : 40 )
Slovakian and Turkish Students’ Fear, Disgust and Perceived Danger of Invertebrates

BİLGE ACAR, MELEK YAMAN ( Yıl : 2011 - Sayı : 40 )
Bağlam Temelli Öğrenmenin Öğrencilerin İlgi ve Bilgi Düzeylerine Etkisi

DİLEK SULTAN KILIÇ, HALUK SORAN, DITTMAR GRAF ( Yıl : 2011 - Sayı : 41 )
Evrim Öğretimini Etkileyen Faktörler

CEM GERÇEK ( Yıl : 2010 - Sayı : 39 )
Die Schuler-Zentrierte Gesundheitserziehung Zur Raucherprävention

SEVİLAY DERVİŞOĞLU ( Yıl : 2010 - Sayı : 39 )
Üniversite Öğrencilerinin Canlı Türlerine Yönelik Değer Yönelimleri

HÜLYA PEHLİVAN, PINAR KÖSEOĞLU ( Yıl : 2010 - Sayı : 38 )
Ankara Fen Lisesi Öğrencilerinin Biyoloji Dersine Yönelik Tutumları ile Akademik Benlik Tasarımları

GÜNTAY TAŞÇI, MELEK YAMAN, HALUK SORAN ( Yıl : 2010 - Sayı : 38 )
Biyoloji Öğretmenlerinin Öğretimde Yeni Teknolojileri Kullanma Durumlarının İncelenmesi

ESRA ÖZAY KÖSE ( Yıl : 2010 - Sayı : 38 )
Biology Students' and Teachers’ Religious Beliefs and Attitudes Towards Theory of Evolution

PINAR KÖSEOĞLU ( Yıl : 2010 - Sayı : 39 )
Biyoloji Eğitiminde Birleştirme Tekniği Temelli Öğretimin Akademik Başarı, Özyeterlik Ve Tutuma Etkisi

BAHATTİN DENİZ ALTUNOĞLU, ESİN ATAV ( Yıl : 2009 - Sayı : 36 )
Ortaöğretim Öğrencilerinin Çevre Risk Algısı

MELEK YAMAN ( Yıl : 2009 - Sayı : 37 )
Solunum Ve Enerji Kazanımı Konusunda Öğrencilerin İlgisini Çeken Bağlam Ve Yöntemler

SEVİLAY DERVİŞOĞLU, SUSANNE MENZEL, HALUK SORAN, SUSANNE BÖGEHOLZ ( Yıl : 2009 - Sayı : 37 )
Değerler, İnançlar ve Problem Algısının Biyolojik Çeşitliliği Korumaya Yönelik Kişisel Normlara Etkisi

MELEK YAMAN, CEM GERÇEK, HALUK SORAN ( Yıl : 2008 - Sayı : 35 )
Biyoloji Öğretmen Adaylarının Mesleki İlgilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

GÜNTAY TAŞÇI, ARİF ALTUN, HALUK SORAN ( Yıl : 2008 - Sayı : 35 )
Biyoloji Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stratejilerinin Belirlenmesi Üzerine Nitel Bir Çalışma

GÜNTAY TAŞÇI, HALUK SORAN ( Yıl : 2008 - Sayı : 34 )
Hücre Bölünmesi Konusunda Çoklu Ortam Uygulamalarının Kavrama ve Uygulama Düzeyinde Öğrenme Başarısına Etkisi

BURÇKİN DAL ( Yıl : 2007 - Sayı : 32 )
Fosil Öğretimi

MİRAÇ YILMAZ, DENİZ GÜRÇAY, GÜLAY EKİCİ ( Yıl : 2007 - Sayı : 33 )
Akademik Özyeterlik Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması

NAİM UZUN, NECDET SAĞLAM ( Yıl : 2007 - Sayı : 33 )
Ortaöğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Bilgi ve Tutumlarına “Çevre ve İnsan” Dersi ile

PINAR KÖSEOĞLU, HALUK SORAN ( Yıl : 2006 - Sayı : 30 )
Biyoloji öğretmenlerinin araç-gereç kullanımına yönelik tutumları

CEM GERÇEK, PINAR KÖSEOĞLU, MİRAÇ YILMAZ, HALUK SORAN ( Yıl : 2006 - Sayı : 30 )
Öğretmen adaylarının bilgisayar kullanımına yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

EBRU AKAR ÖZTÜRK ( Yıl : 2006 - Sayı : 30 )
Farklı türde okullarda çalışan biyoloji öğretmenlerinin mesleki gelişim deneyim ve ihtiyaçları

NAİM UZUN, NECDET SAĞLAM ( Yıl : 2006 - Sayı : 30 )
Orta öğretim öğrencileri için çevresel tutum ölçeği geliştirme ve geçerliliği

MİRAÇ YILMAZ, CEM GERÇEK, PINAR KÖSEOĞLU, HALUK SORAN ( Yıl : 2006 - Sayı : 30 )
Hacettepe Üniversitesi biyoloji öğretmen adaylarının bilgisayarla ilgli öz-yeterlik inançlarının incelenmesi

KEREM KILIÇ, SEMRA SUNGUR, JALE ÇAKIROĞLU, CEREN TEKKAYA ( Yıl : 2005 - Sayı : 28 )
Ninth grade students' understanding of the nature of scientific knowledge

PINAR KÖSEOĞLU, HALUK SORAN ( Yıl : 2005 - Sayı : 28 )
Biyoloji dersinde araç-gereç kullanımı açısından öğretmen yeterlilikleri

CEM GERÇEK, HALUK SORAN ( Yıl : 2005 - Sayı : 29 )
Öğretmenlerin biyoloji öğretiminde deneysel yöntem kullanma durumlarının belirlenmesi

SERAP IŞIK, HALUK SORAN ( Yıl : 2005 - Sayı : 28 )
Biyoloji öğretmeni yetiştiren kurumların öğretim programlarının karşılaştırılması

MELEK YAMAN ( Yıl : 2005 - Sayı : 29 )
Solunum zinciri konusunda simülasyonla desteklenmiş bir bilgisayar programının öğrenme ve ilgiye etkisi

SERAP IŞIK, MELEK YAMAN, HALUK SORAN ( Yıl : 2005 - Sayı : 29 )
Biyoloji ve biyoloji öğretmenliğine karşı tutumlarına göre biyoloji öğretmen adaylarının tiplerinin belirlenmesi

NAİM UZUN, NECDET SAĞLAM ( Yıl : 2005 - Sayı : 28 )
Genetik konularının öğreniminde deney uygulamalarının akademik başarıya etkisi

GÜLAY EKİCİ ( Yıl : 2005 - Sayı : 29 )
Biyoloji öz-yeterlik ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği

BAHATTİN DENİZ ALTUNOĞLU, ESİN ATAV ( Yıl : 2005 - Sayı : 28 )
Daha etkili bir biyoloji öğretimi için öğretmen beklentileri

NAİM UZUN, NECDET SAĞLAM ( Yıl : 2005 - Sayı : 29 )
Sosyo-ekonomik durumun çevre bilinci ve çevre akademik başarısı üzerine etkisi

SEVİLAY DERVİŞOĞLU, MELEK YAMAN, HALUK SORAN ( Yıl : 2004 - Sayı : 27 )
Orta öğretim öğrencilerinin biyoloji dersine ve biyoloji konularına ilgilerinin belirlenmesi

MELEK YAMAN, SEVİLAY DERVİŞOĞLU, HALUK SORAN ( Yıl : 2004 - Sayı : 27 )
Orta öğretim öğrencilerinin derslere ilgilerinin belirlenmesi

PINAR KÖSEOĞLU, HALUK SORAN ( Yıl : 2004 - Sayı : 27 )
Biyoloji öğretmenlerinin araç-gereç kullanım yeterliliklerine ilişkin görüşleri

ALİ SÜLÜN, HASAN GÜRBÜZ, ALİ KANDEMİR ( Yıl : 2004 - Sayı : 26 )
Türkiye'de mevcut eğitim sisteminde biyoloji kültürünün oluşumu

MELEK YAMAN, RAINER KLEE ( Yıl : 2004 - Sayı : 26 )
Empirische untersuchung zur behandlung des themas ernahrung im bioloieunterricht in bezug auf die robinsohnschen curriculumdeterminanten

ESİN ATAV, EMİNE ERDEM, AYHAN YILMAZ, BERNA GÜCÜM ( Yıl : 2004 - Sayı : 27 )
Enzimler konusunun anlamlı öğrenilmesinde analojiler oluşturmanın etkisi

DİDEM KILIÇ, NECDET SAĞLAM ( Yıl : 2004 - Sayı : 27 )
Biyoloji eğitiminde kavram haritalarının öğrenme başarısına ve kalıcılığa etkisi

GÜLCAN ÇETİN, HAMİDE ERTEPINAR, ÖMER GEBAN ( Yıl : 2004 - Sayı : 26 )
The effect of conceptual change approach on students' ecology achievement and attitude towards biology

AYDIN YÜZBAŞIOĞLU, ESİN ATAV ( Yıl : 2004 - Sayı : 27 )
Öğrencilerin günlük yaşamla ilgili biyoloji konularını öğrenme düzeylerinin belirlenmesi

MELEK YAMAN, RAINER KLEE ( Yıl : 2003 - Sayı : 25 )
Die berücksichting von schülerrelevanz im biologieunterricht über ernahrung

HİKMET KATIRCIOĞLU, MÜBECCEL KAZANCI ( Yıl : 2003 - Sayı : 25 )
Genel biyoloji derslerinde bilgisayar kullanımının öğrenci başarı üzerisine etkisi

MİRAÇ YILMAZ, HALUK SORAN ( Yıl : 2003 - Sayı : 25 )
Türk ve Alman eğitim sistemlerinin orta öğretim ve biyoloji dersi uygulamaları açısından karşılaştırılması

GÜLAY EKİCİ ( Yıl : 2003 - Sayı : 25 )
Öğrencilerin biyoloji laboratuar derslerinde öğretmenlerinden bekledikleri öğretim yönetimi davranışları

SEVİLAY DERVİŞOĞLU, HALUK SORAN ( Yıl : 2003 - Sayı : 25 )
Orta öğretim biyoloji eğitiminde disiplinler arası öğretim yaklaşımının değerlendirilmesi

N GÖKBEN ATILBOZ, MEHMET YAKIŞAN ( Yıl : 2003 - Sayı : 25 )
V- diyagramlarının genel biyoloji laboratuvarı konularını öğrenme başarısı üzerine etkisi: canlı dokularda enzimler ve enzim aktivitesini etkileyen faktörler

NAİM UZUN, NECDET SAĞLAM ( Yıl : 2003 - Sayı : 24 )
Ortaöğretim biyoloji programında genetik konularının değerlendirilmesi ve öğrencilerin genetiğe karşı ilgisinin saptanması

MÜBECCEL KAZANCI, N GÖKBEN ATILBOZ, NİHAN DOĞAN BORA , MERYEM ALTIN ( Yıl : 2003 - Sayı : 25 )
Kavram haritalama yönteminin, lise 3. sınıf öğrencilerinin genetik konularını öğrenme başarısı üzerine etkisi

GÜLAY EKİCİ ( Yıl : 2002 - Sayı : 22 )
Biyoloji öğretmenlerinin lavaratuvar dersine yönelik tutum ölçeği (BÖLDYTÖ)

CEREN TEKKAYA ( Yıl : 2002 - Sayı : 23 )
Misconceptions as barrier to understanding biology

HATİCE MÜLAYİM, HALUK SORAN ( Yıl : 2002 - Sayı : 23 )
Lise 1 biyoloji ders kitapları ve haftalık ders saatleri hakkında öğrenci öğretmen ve okul yöneticilerinin görüş ve önerileri

M HAKAN GÜLER, NECDET SAĞLAM ( Yıl : 2002 - Sayı : 23 )
Biyoloji öğretiminde bilgisayar destekli öğretimin ve çalışma yapraklarının öğrencilerin başarısı ve bilgisayara karşı tutumlarına etkileri

BENAN GÜLAY, SEMA ERGEZEN ( Yıl : 2001 - Sayı : 21 )
Genel biyoloji dersi öğrencilerinin temel biyoloji bilgileri üzerine bir çalışma

CEREN TEKKAYA, ÖZLEM ÖZKAN, SEMRA SUNGUR ( Yıl : 2001 - Sayı : 21 )
Biology concepts perceived as difficult by turkish high school students

SEMRA SUNGUR, CEREN TEKKAYA, ÖMER GEBAN ( Yıl : 2001 - Sayı : 20 )
The effect of gender difference and reasoning ability on the learning of human circulatory system concepts

AYŞE SAVRAN, JALE ÇAKIROĞLU ( Yıl : 2001 - Sayı : 21 )
Preserve biology teachers' perceived efficacy beliefs in teaching biology

CEREN TEKKAYA, YEŞİM ÇAPA, ÖZGÜL YILMAZ ( Yıl : 2000 - Sayı : 18 )
Biyoloji öğretmen adaylarının genel biyoloji konularındaki kavram yanılgıları

ESİN ATAV, AYHAN YILMAZ, MELEK YAMAN, HALUK SORAN ( Yıl : 2000 - Sayı : 18 )
Öğrencilerin 1996-1997 öss ve öys biyoloji sorularındaki başarılarının karşılaştırılması

HALUK SORAN, F İNCİ MORGİL, SEDA YÜCEL, ESİN ATAV, SERAP IŞIK ( Yıl : 2000 - Sayı : 18 )
Biyoloji öğrencilerinin çevre konularına olan ilgilerinin araştırılması ve kimya öğrencileri ile karşılaştırılması

GALİP AKAYDIN, HAKAN GÜLER, HATİCE MÜLAYİM ( Yıl : 2000 - Sayı : 19 )
Liselerimizin biyoloji laboratuvar araç ve gereçleri bakımından durumu

SERAP IŞIK, HALUK SORAN ( Yıl : 2000 - Sayı : 18 )
Türkiye'de biyoloji öğretmeni yetiştiren kurumların programlarının değerlendirilmesi

MELEK YAMAN, HALUK SORAN ( Yıl : 2000 - Sayı : 18 )
Türkiye'de ortaöğretim kurumlarında biyoloji öğretiminin değerlendirilmesi

HALUK SORAN, ESİN ATAV, NECDET SAĞLAM ( Yıl : 1999 - Sayı : 15 )
Die bedeutung von sticksoffverbindungen in der natur und fur die menschliche gesundheit

MİRAÇ YILMAZ, HALUK SORAN ( Yıl : 1999 - Sayı : 17 )
Ortaöğretimde değişen eğitim sistemlerinin biyoloji dersine etkileri

CEM GERÇEK, HALUK SORAN ( Yıl : 1999 - Sayı : 17 )
Orta öğretim biyoloji derslerinde biyoteknoloji konularının yeri, öğrencilerin biyoteknolojiye olan ilgilerinin belirlenmesi

GALİP AKAYDIN, HALUK SORAN ( Yıl : 1998 - Sayı : 14 )
Liselerdeki biyoloji öğretmenlerinin derslerini deneyler ile işleyebilme olanakları

İLHAMİ KİZİROĞLU ( Yıl : 1996 - Sayı : 12 )
Bird species which are becoming extinct and red data books for bird species of türkiye

LEVENT TURAN ( Yıl : 1996 - Sayı : 12 )
Yırtıcı kuş türleri ile avcılık

GALİP AKAYDIN, SADIK ERİK ( Yıl : 1996 - Sayı : 12 )
A4 karesi (Ankara) için yeni floristik kayıtlar

İLHAMİ KİZİROĞLU, LEVENT TURAN, ALİ ERDOĞAN ( Yıl : 1995 - Sayı : 11 )
Burdur gölü havzasının entegre koruma ve kullanım planlaması üzerine bir araştırma

NECDET SAĞLAM, NİLÜFER CİHANGİR ( Yıl : 1995 - Sayı : 11 )
Ağır metallerin biyolojik süreçlerle biyosorbisyonu çalışmaları

LOTHAR STAECK ( Yıl : 1995 - Sayı : 11 )
Perspectives for biological education-challenge for biology instruction at the end of the 20th century

LEVENT TURAN, ALİ ERDOĞAN, İLHAMİ KİZİROĞLU ( Yıl : 1995 - Sayı : 11 )
Sultan sazlığının yönetim planı alanın ornitolojik açıdan son durumu

İLHAMİ KİZİROĞLU, LEVENT TURAN, ALİ ERDOĞAN ( Yıl : 1994 - Sayı : 10 )
Biologieunterricht und Umwelterziehung Ihre Stunden anteile in verschiedenen Schulbereichen in der Türkei

İLHAMİ KİZİROĞLU ( Yıl : 1993 - Sayı : 9 )
Doğabilimci Alexander von Humbolt'un (1769-1859) yaşamı ve bilimsel çalışmaları

MICHAEL SCHALLIES ( Yıl : 1993 - Sayı : 9 )
Erprobung optimierter versuche zum thema umweltschutz mit zu besuch weilenden schulklassen unter verwendung neuartiger miniaturisierter laboratoriumsgeraete anlaesslich der landesgartenschau in Hockenheim

JOACHIM VENTER ( Yıl : 1993 - Sayı : 9 )
Vermittlung von planzenkenntnissen, eine wichtige pedagogische aufgabe

NECDET SAĞLAM ( Yıl : 1993 - Sayı : 9 )
Afyon - Çay/ Seka Kuruluşu atıksu arıtma sisteminin kirlilik parametreleri yönünden incelenmesi

BERND LOWE ( Yıl : 1993 - Sayı : 9 )
Entwicklung der interessen und kenntnisse von Deutschen schülern zur biologie - methoden und ergebnisse empirischer forschung sowie deren fachdidaktische relevanz

SİNAN ERTEN ( Yıl : 1993 - Sayı : 9 )
Biyoloji laboratuvarlarının önemi laboratuvarlarda karşılaşılan problemler

GÜZİN ÖZBAŞ, HALUK SORAN ( Yıl : 1993 - Sayı : 9 )
Devlet liseleri, özel liseler ve anadolu liselerindeki biyoloji eğitiminin karşılaştırılması

GALİP AKAYDIN, HALUK SORAN ( Yıl : 1992 - Sayı : 7 )
Lise 1 biyoloji konularının işlenmesinde eğitim araçlarının kullanım sıklıkları

İLHAMİ KİZİROĞLU ( Yıl : 1992 - Sayı : 7 )
Biologische bildung und fachdidaktik in der turkei

HALUK SORAN ( Yıl : 1992 - Sayı : 7 )
Bitkilerin atıksu arıtımında kullanılması

İLHAMİ KİZİROĞLU, LEVENT TURAN, ALİ ERDOĞAN ( Yıl : 1992 - Sayı : 7 )
Sultansazlığı'nın eko-ornitolojisi ve son durumu

BİRSEN ÖNALP ( Yıl : 1991 - Sayı : 6 )
Türkiye'de dorcadion dalman, 1817 türleri üzerine sistematik araştırmalar

ESİN SÜMER, HALUK SORAN ( Yıl : 1991 - Sayı : 6 )
Ortaöğretimde biyoloji programlarının değerlendirilmesi

NURAY ÖZER, HALUK SORAN ( Yıl : 1991 - Sayı : 6 )
Fusarium species of Turkey

NECDET SAĞLAM ( Yıl : 1990 - Sayı : 5 )
Şeker şuruplarının mikropsal üretimi:II. glikoz izomeraz üretimi üzerine çalışmalar

SEVGİ HAMAN ( Yıl : 1990 - Sayı : 5 )
Katıların infrared spektrumları

LEVENT TURAN ( Yıl : 1990 - Sayı : 5 )
Yeryüzünün ornitolojik açıdan önemli alanları

ERNST MECHLER ( Yıl : 1990 - Sayı : 5 )
Die biologie im stadium der pharmazie-ein beispiel für die verknupfung naturwissenshaflicher ausbildung mit einem

WILHELM KILLERMANN ( Yıl : 1990 - Sayı : 5 )
Didaktik der biologie an der universitat münchen in lehre und forschung

NAZİF KOLANKAYA ( Yıl : 1990 - Sayı : 5 )
Biyoloji'de yeni bir uzmanlaşma alanı-biyoteknolojisi

NECDET SAĞLAM ( Yıl : 1989 - Sayı : 4 )
Şeker şuruplarının mikropsal üretimi: I

İLHAMİ KİZİROĞLU ( Yıl : 1989 - Sayı : 4 )
Die vom aussterben bedrohten vogelarten der Turkei

HALUK SORAN ( Yıl : 1989 - Sayı : 4 )
Biohemicshe oxidation von ammonium in abwasser

ALİ ERDOĞAN, ONER KOÇAK ( Yıl : 1989 - Sayı : 4 )
Hamamböceği blatella germanica (l) populasyonlarında nimf süresi ve ergin ömür uzunluğu ile ilgili araştırmalar

BİRSEN ÖNALP ( Yıl : 1989 - Sayı : 4 )
Agapanthia serville 1835 (coleoptera, cerambycidae: lamiinae) türleri üzerine taksonomik araştırmalar

NAZİF KOLANKAYA, NECDET SAĞLAM ( Yıl : 1988 - Sayı : 3 )
Biyodelignifikasyon ve biyoteknolojik önemi

İLHAMİ KİZİROĞLU ( Yıl : 1988 - Sayı : 3 )
Günümüzde biyoloji dersi ve amaçları

BİRSEN ÖNALP ( Yıl : 1988 - Sayı : 3 )
Agapanthia serville 1835 (coleoptera, cerambycidae: lamiinae) türleri üzerine taksonomik araştırmalar

SUZAN ERBAŞ, F İNCİ MORGİL, Ş. AYCAN, K ULAŞ, İ FEDAİ ( Yıl : 1988 - Sayı : 3 )
Analytical investigations of cephalosporins part 10. comparative polarographical study of 3-[[(1-methyl-1h-tetrazole-5-yl) thio] methyl] substituted cephalosporins with cefazolin

İLHAMİ KİZİROĞLU ( Yıl : 1986 - Sayı : 1 )
Die geschichtliche entwicklung und die grundlagen der ökologie

NAZİF KOLANKAYA, NECDET SAĞLAM ( Yıl : 1986 - Sayı : 1 )
Biyoloji eğitiminde biyoteknoloji'nin yeri ve önemi

ONER KOÇAK ( Yıl : 1986 - Sayı : 1 )
Hamamböceklerinin kısa biyolojisi ve savaşımları

LEVENT TURAN ( Yıl : 1986 - Sayı : 1 )
Hava kirliliğinin çevreye etkileri