Hacettepe Üniversitesi | Eğitim Fakültesi
Yazar Kılavuzu / Makale Gönderme

Makalelerin efdergi@hacettepe.edu.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir. Makale gönderilmeden önce aşağıda belirtilen noktalar dikkate alınmalıdır:

1) Yazar(lar) öncelikle “Dergi Yayın Politikası” konusunda bilgi edinmelidir.
2) Makaleler word dosya formatında, şablona ve dergi yazım kurallarına uygun olmalıdır.
3) Makaleler, uzun özet hariç, 9000 sözcüğü geçmemelidir.
4) Çalışma dergiye yollanmadan önce şablona (Türkçe makaleler için Dosya: HUEF-Dergi Şablon. doc, İngilizce makaleler için Dosya-İngilizce: HUEF-Journal Template. doc) yerleştirilmelidir.
5) Gönderilen makaleler daha önce yayınlanmamış ve aynı anda başka bir dergiye gönderilmemiş olmalıdır.
6) İletişim için sadece efdergi@hacettepe.edu.tr e-posta adresi kullanılmalı, çalışma Yayın Kurulu Üyelerine ya da Editöre gönderilmemelidir. Hangi nedenle olursa olsun bilgi almak için Yayın Kurulu Üyeleri ve/veya Editörle doğrudan iletişime geçilmemelidir.
7) Çalışma herhangi bir bilimsel etkinlikte bildiri olarak sunulmuş ise makalenin ilk sayfasının altında etkinliğin adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir.
8) Çalışma herhangi bir araştırma kurumu ya da fonu tarafından desteklenmiş ise desteği sağlayan kuruluşun adı, projenin numarası ve tamamlandığı tarih ilk sayfanın altında belirtilmelidir.
9) Çalışma lisansüstü tezlerden üretilmiş ise tezin adı, danışmanın adı ve tamamlandığı tarih ilk sayfanın altında belirtilmelidir.
10) Yayınlanan makalenin içeriğinden, kaynakların ve alıntıların doğruluğundan, ileri sürülen görüşlerden ve telif hakkı olan çizelge, resim ve diğer görsellerden yazar(lar) sorumludur.
11) Türkçe makalelerde Türk Dil Kurumu’nun sözlükleri ve yazım kılavuzu dikkate alınmalı ve mümkün olduğunca Türkçe sözcükler kullanılmalıdır. Alana özgü yabancı dildeki kavramın/terimin Türkçe karşılığı kullanılırken ilgili kavramın/terimin ilk kullanıldığı yerde yabancı dildeki karşılığı parantez içinde verilmelidir.
12) Makaleye ilişkin düzeltme önerileri almış olan yazar(lar), hakem raporları ile birlikte gönderilen “Düzeltme Çizelgesi” üzerinde, her hakemin istemiş olduğu düzeltme/değişiklik önerilerine dayalı olarak yapılan işlemi sayfa numarası belirterek çizelgede belirtmelidir.
13) Hakemler tarafından değişiklik istenmesi ve önerilen değişikliklerin yazar(lar) tarafından benimsenmemesi durumunda çalışma geri çekilebilir. Çalışmayı geri çekme hakkı ilk yazara aittir.
14) Yayına kabul edilen ve son biçimi verilen makaleler üzerinde değişiklik yapılamaz.

 

 

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
06800 Beytepe Ankara