Hacettepe Üniversitesi | Eğitim Fakültesi
Makale Gönderme

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, eğitimin tüm alanları ile ilgili deneysel, nicel ve nitel araştırmalara yer veren bir dergidir.

Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, makalelerin bütün yayım haklarına  sahiptir.

Makaleler yalnızca elektronik olarak efdergi@hacettepe.edu.tr e-posta adresine gönderilmelidir.

Yazarlar, Yayın Kurulu'nun kendileriyle daha hızlı ve sağlıklı bir biçimde iletişim kurabilmeleri için, kendi e-posta adreslerini makalelerinin ilk sayfasındaki açıklama kısmına (dipnot) şablonda belirtildiği gibi eklemelidirler.

HÜEF Dergisi'ne gönderilecek yazılar önce yayın kurulu (Editör ve alan editörleri) tarafından yayın politikası ve kuralları bakımından biçimsel olarak incelenir. Bu inceleme sonucunda uygun olduğuna karar verilen çalışmalar bilimsel değerlendirme yapılması için alanla ilgili hakemlere gönderilir. Uygun bulunmayan makaleler değerlendirilmeden yazarlarına iade edilir.

Yayımlanmasının olanaklı olduğuna karar verilen makaleler, bilimsel bakımdan değerlendirilmek üzere, Hakem Kurulunun konu alanıyla ilgili en az üç üyesinin görüşüne sunulur. Gerek duyulması durumunda çalışmalar, hakemlerden gelen eleştiri ve öneriler doğrultusunda gözden geçirilmesi veya önerilen düzeltmelerin yapılması için yazarlarına geri gönderilir.

Hakemler tarafından önerilen değişiklikler benimsenmezse makale, yazarı/yazarları tarafından geri çekilebilir. Ayrıca böyle bir durumda, Yayın Kurulu yazıyı yazarına geri vermek ya da bir başka hakeme başvurmak konusunda  tam yetkilidir. Yazar(lar)la Hakemler arasındaki iletişimi yalnızca Yayın Kurulu sağlar. Aksi belirtilmedikçe Yayın Kurulu iletişimini birinci yazarla yürütür.

Dergide yazım esaslarına uygun olarak hazırlanan ve Yayın Kurulu tarafından onaylanan makaleler yayımlanır. Makalenin yayımlanması durumunda bir adet dergi yazar(lar)a ücretsiz gönderilir.

 

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
06800 Beytepe Ankara