Anasayfa


Vizyon

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'nin vizyonu; eğitimin tüm alanlarında üretilen özgün bilimsel çalışmaların sonuçlarının hızla yayılması ve alana özgü kavramların/terimlerin anlamlarının ortaklaşması yoluyla özellikle Türkçe bilimsel bilgi birikimini hızlandırmak, bu alanda çalışan akademisyen ve uygulayıcılara kılavuzluk ederek  daha nitelikli ve daha etkili işleyen bir eğitim sisteminin oluşmasına katkıda bulunmaktır.

______________________________________________________

ÖNEMLİ DUYURU

01 Ağustos 2015

 

Değerli Araştırmacılar,

Dergimiz 01 Ağustos 2015 tarihinden itibaren makale kabul ve izleme çalışmalarını elektronik ortam üzerinden sürdürecektir. Yeni makale gönderecek olan araştırmacıların ve dergimize hakemlik yapmayı düşünen akademisyenlerin öncelikle sisteme kayıt olmaları gerekmektedir. Bu sistemle, yazarlar makale sürecini kendileri de izleyebileceklerdir. Yeni makale gönderecek olan araştırmacıların; dergimizin yenilenen web sayfasında yer alan “yayın ilkeleri”, “yazım kuralları” ve “yayın dili” ile ilgili yeni düzenlemelere dikkat etmeleri dergi ile yazar(lar) arasındaki karşılıklı yazışmaları zaman açısından en aza indirecektir.

Dergimize 15 Nisan 2015 tarihinden önce makale göndermiş olan araştırmacıların makalelerini izleme çalışmalarımız eski sistemle ve efdergi@hacettepe.edu.tr e-posta adresi üzerinden sürdürülecek ve en kısa sürede sonuçlandırılacaktır. Bu doğrultudaki çalışmalarımız yoğun bir biçimde sürmektedir.   

Daha önce dergi web sayfamızdan da duyurduğumuz gibi 15 Nisan 2015-01 Ağustos 2015 tarihleri arasında gönderilen makaleler makale izleme sürecine alınmamıştır. Bu nedenle bu tarihler arasında makale başvurusunda bulunan araştırmacıların makalelerini yeni sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Makalelerin incelenme sürelerinin kısalması ve daha etkin bir dergi işleyişinin yürütülmesi açısından yeni sistemin her iki taraf açısından da memnuniyet verici olmasını diler, gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz.