Anasayfa


Vizyon

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'nin vizyonu; eğitimin tüm alanlarında üretilen özgün bilimsel çalışmaların sonuçlarının hızla yayılması ve alana özgü kavramların/terimlerin anlamlarının ortaklaşması yoluyla özellikle Türkçe bilimsel bilgi birikimini hızlandırmak, bu alanda çalışan akademisyen ve uygulayıcılara kılavuzluk ederek  daha nitelikli ve daha etkili işleyen bir eğitim sisteminin oluşmasına katkıda bulunmaktır.

______________________________________________________

18 Nisan 2016

Değerli Araştırmacılar,

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi’nin 01 Ocak 2016 tarihinden itibaren SSCI kapsamında izlenmediğini daha önce sizlere duyurmuştuk. Bu durumdan doi numarası alan ve henüz makalesi basılmayan yazarlar ile makaleleri dergimizin 31(1) sayısında basılan yazarlar olumsuz etkilenmişlerdir. Konu ile ilgili olarak yaptığımız itirazlar sonucunda dergimiz bu kez Emerging Sources Citation Index (ESCI) kapsamında izlenmeye başlanmıştır. Bu indekslenme 01 Ocak 2016 tarihinden itibaren gerçekleşecek ve 31(1) sayısını da içerecektir. Konu ile ilgili olarak daha fazla bilgi almak isteyen araştırmacılar bilgisayarlarından http://www.isinet.com/isi/journals/index.html bağlantısını kullandıklarında ve dergimizin ISSN numarasını (1300-5340) girdiklerinde adı geçen indekste olduğumuzu görebileceklerdir.

Durum bilgilerinize saygıyla duyurulur.

 

Doç. Dr. Berrin BURGAZ

Editör