Hacettepe Üniversitesi | Eğitim Fakültesi
Anasayfa

Değerli Araştırmacılar,
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından 15-16 Mayıs 2014 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan “Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Uluslararası Sempozyumu IV” ile bağlantılı olarak Yayın Kurulumuz SSCI kapsamındaki Eğitim Fakültesi Dergisi’nin 29(4) sayısının (Aralık 2014) “Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları” konulu olarak çıkartılmasının uygun olacağına karar vermiştir. Derginin makale şablonuna ve yazım kurallarına göre hazırlanmış bildiri makaleleri hakem sürecinden geçirilerek Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi’nin 29(4) sayısında, makale olarak basılacaktır. Hakemlerden red alan ya da zamanında (1 Aralık 2014 tarihine kadar) hakemlerden dönüşü olmayan makaleler basılmayacaktır. Ancak, hakem süreci devam eden makaleler izlenmeye devam edilecek ve süreci tamamlayanlar Dergi’nin “basılacak makaleler havuzuna” konularak ilerleyen sayılarda basılacaktır. Dergi’nin 29(4) sayısında bildirilerinin tam metin makale olarak basılmasını isteyen araştırmacılar makalelerini, sempozyum sonrasında, 30 Haziran 2014 tarihine kadar ispite2014@hacettepe.edu.tr adresine gönderebilirler.

 

Taramalarla ilgili bazı öneriler

ULAKBİM:

 Thomson Reuters

 

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
06800 Beytepe Ankara