Hacettepe Üniversitesi | Eğitim Fakültesi
Anasayfa

Vizyon

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi’nin vizyonu; eğitimin tüm alanlarında üretilen özgün bilimsel çalışmaların sonuçlarının hızla yayılması ve alana özgü kavramların/terimlerin anlamlarının ortaklaşması yoluyla özellikle Türkçe bilimsel bilgi birikimini hızlandırmak, bu alanda çalışan akademisyen ve uygulayıcılara kılavuzluk ederek daha nitelikli ve daha etkili işleyen bir eğitim sisteminin oluşmasına katkıda bulunmaktır.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Editörden

Değerli Araştırmacılar,

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, SSCI kapsamında olması nedeniyle makale yayını konusunda yoğun bir taleple karşı karşıyadır. Bu durumu, eğitim alanında giderek daha çok araştırma yapılmasından dolayı memnuniyetle karşılamaktayız. Bununla birlikte dergimize gönderilecek olan makalelerin daha nitelikli olması konusunda bazı ilke kararları alma ve değişiklikler yapma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Dergimizin web sitesinde bu ilkeler ve değişiklik kararları, ilgili başlıklar altında daha ayrıntılı olarak yer almakla birlikte birkaç önemli noktayı burada vurgulamak isteriz:

*Dergimizde eğitimin değişik alanlarında yapılmış nicel ve nitel araştırma makalelerine yer verilmekle birlikte sadece ölçek geliştirme ve geçerlemeyi içeren makalelerle (daha önce kabul almış olanlar hariç) basit betimsel çözümleme tekniklerinin kullanıldığı ve tarama/derleme (review studies) niteliğindeki makalelere yer verilmemektedir. Bununla birlikte tartışma makaleleri (discussion paper) dergimizin ilgi alanı içindedir.

*Dergimize gönderilen makaleler önce “öndeğerlendirme”ye alınmakta ve çalışmaların değerlendirilmesinde aşağıdaki ölçütler göz önünde bulundurulmaktadır:

1) Yayın etiğine uygunluğu (Makaleler güvenilir ve yaygın kullanılan bir intihal tarama programından geçirilmektedir)
2) Dergi yayın politikası ve ilkelerine uygunluğu
3) Çalışmanın konusunun bilimsel açıdan özgünlüğü ve güncelliği
4) Şablona uygunluğu
5) Yazım kurallarına uygunluğu

*Hakem raporlarına dayalı olarak makalelerin yayınlanıp yayınlanmayacağına Yayın Kurulu ve/veya Editör karar verir.

*Ret kararı veren hakemlerin emek ve katkılarına bir cevap olarak hakemlik yapanların isimleri, derginin o yılın sonunda yayınlanacak olan son sayısında yer alan tam listede (kabul kararı verenlerle birlikte) yayınlanır. Derginin web sayfasındaki “Bilgi Sayfaları” bölümünde bulunan “Genel Hakem Dizini” buna hizmet etmektedir. 
*Makaleler için daha önce istenen 12 sayfa sınırlandırması yerine 9000 sözcüğü geçmemesi uygun görülmüştür.

Değerli Araştırmacılar,

Çabalarımızın vizyonumuz doğrultusunda sürmesi için bize destek vereceğinize ilişkin inancımız tamdır. Eğitim alanına gönül vermiş tüm araştırmacıların dergimize olan ilgisine, katkısına ve desteğine teşekkür eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Doç. Dr. Berrin BURGAZ
   Editör

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Duyurular

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
06800 Beytepe Ankara