Anasayfa


 MAKALE YAZIM ŞABLONU DEĞİŞİKLİĞİ

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisine makale gönderimi için kullanılan şablon değiştirilmiştir. 2020 yılı 35. cilt 1. sayıdan itibaren yeni şablonun kullanımına başlanacaktır. Yazarların makale yüklemeden önce makalelerini yeni şablona göre hazırlayıp göndermeleri gerekmektedir. Hakem sürecindeki makalelerin yeni şablona göre yeniden düzenlenmesi kabul süreci sonrasında yazarlarca gerçekleştirilecek, daha sonra doi numarası verilecektir. Dergimize hali hazırda yüklenmiş makalelerle ilgili şu aşamada yazarların yapması gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır. Erken görünümde bekleyen makalelerin yazarlarından, makaleleri bir sayıya atanmadan önce yeni şablona göre düzenlemelerini yapmaları istenecektir. Yeni şablona ulaşmak için tıklayınız.

 

 ÖZEL SAYI DUYURUSU

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2020 yılında "e-Assessment: International Perspectives" başlıklı bir özel sayı çıkarmayı planlamaktadır. Özel Sayı çağrısına ulaşmak için tıklayınız.

 

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisine gönderilen ve kabul edilen makaleler, intihal tarama programlarından geçirilerek ve yazarlar tarafından imzalanmış Yazar Garanti ve Yükümlülük Formu alınarak yayımlanmaktadır. Makalelerin tüm sorumlulukları yazarlara aittir. İntihal tarama programları, farklı dillerde yazılmış metinlerdeki örtüşmeleri tespit edememektedir.

 

 Dergimizin yeni yayın politikasına göre bundan sonra yayınlanacak olan sayılarda ağırlıklı olarak İngilizce makalelere öncelik verilecektir.

 

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'nin 2019 yılı 34. cilt 4. sayısı yayımlanmıştır.

Son Sayı | 34 (4), 2019


Temel Eğitim Bölümü Öğretmen Adaylarının Farklılıklara Saygı Düzeylerinin Belirlenmesi
Aybüke BAŞTÜRK & Nevzat YİĞİT


Öğretmenlerin Yaratıcı Drama Yöntemini Kullanmaya Yönelik Özyeterlik Algıları ve Tutumları
Ayşegül OĞUZ NAMDAR & Özgür Salih KAYA


Teachers’ beliefs on professional learning
Deniz SAYDAM


Sınıf Öğretmenlerinin Derslerinde Kullandıkları Yöntem ve Teknikler
Emine KARASU AVCI & Z. Esra KETENOĞLU KAYABAŞI


Yükseköğretim Programlarında Süreç ve Sonuç Odaklı Yaklaşımların Öğrenci Görüşleri Açısından İncelenmesi
Fatma MIZIKACI, Öykü GÖKTUNALI, Ayşegül Kübra AKTAŞ, Durmuş Ziya GÖRÜR, Figen KIZIL & Saadet ÇINAR


Öğrenci Merkezli Dil Bilgisi Öğretim Uygulamalarının Öğrenci Başarısına Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması
Hasan Basri KANSIZOĞLU & Süleyman Erkam SULAK


Explicit Recasts, Prompts and Learning L2 Grammar
Hedayat SARANDİ & Mehmet ÇELİK


A Comparative Analysis of the Effect of Students’ Affective Characteristics on Their Science Performance between Countries Based on PISA 2015 Data
Kaan BATI, M. İkbal YETİŞİR & Gökhan GÜNEŞ


Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Erken Sosyal İletişim ve Etkileşim Ölçeği (ESİE) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Meral Çilem ÖKCÜN AKÇAMUŞ, Funda ACARLAR, Gamze ALAK & Bahar KEÇELİ KAYSILI


Lise Öğrencilerinin Yaşam Doyum ve Yılmazlık Düzeylerinin Anne-Baba Tutumlarıyla İlişkisi Açısından İncelenmesi
Nermin ÇİFTÇİ ARIDAĞ & Sedef ÜNSAL SEYDOOĞULLARI


Test Eşitlemede Çok Boyutluluğun Eş Zamanlı ve Ayrı Kalibrasyona Etkisi
Neşe ÖZTÜRK GÜBEŞ


Development of Written Expression Skills with the Flipped Classroom Instruction: An Embedded Mixed Method Study
Osman ÖZDEMİR & Fatma AÇIK


Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Erkek Okul Öncesi Öğretmen Adayları: Algıladıkları Güçlükler ve Gelecek Kaygıları
Özlem HASKAN AVCI, Alper KARABABA & Tolga ZENCİR


İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Yeterlik Beklentileri ve Değer Algılarının İncelenmesi
Vural TÜNKLER


Biçimsel ve Biçimsel Olmayan Örgütsel Yapılarının Sosyal Ağ Analizi: Öneri ve Güven Ağları Örneği
Zeynep EREN


efdergi@hacettepe.edu.tr           http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr              Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Facebook Sayfası          Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Twitter Hesabı