Anasayfa


Dergimizin yayın kurulu üyelerinden, fakültemiz Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim üyesi Doç. Dr. Hüseyin ÖZ hocamızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Doç. Dr. Hüseyin ÖZ, yapmış olduğu değerli akademik çalışmaların yanı sıra, Hacettepeli olmanın ruhunu her zaman taşıyan bir bilim insanı olarak gönüllerimizde yaşayacaktır.

 

 ÖZEL SAYI DUYURUSU

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2020 yılında "e-Assessment: International Perspectives" başlıklı bir özel sayı çıkarmayı planlamaktadır. Özel Sayı çağrısına ulaşmak için tıklayınız.

 

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisine gönderilen ve kabul edilen makaleler, intihal tarama programlarından geçirilerek ve yazarlar tarafından imzalanmış Yazar Garanti ve Yükümlülük Formu alınarak yayımlanmaktadır. Makalelerin tüm sorumlulukları yazarlara aittir. İntihal tarama programları, farklı dillerde yazılmış metinlerdeki örtüşmeleri tespit edememektedir.

 

 Dergimizin yeni yayın politikasına göre bundan sonra yayınlanacak olan sayılarda ağırlıklı olarak İngilizce makalelere öncelik verilecektir.

 

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'nin 2019 yılı 34. cilt 3. sayısı yayımlanmıştır.

Son Sayı | 34 (3), 2019


Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Mantıksal Düşünme Düzeyleri
Ahmet Volkan YÜZÜAK & İlbilge DÖKME


Investigating Language Assessment Knowledge of EFL teachers
Elçin ÖLMEZER-ÖZTÜRK & Belgin AYDIN


Okulda Öznel İyi Oluşun Okul İklimi ve Öz-Yeterlik Açısından Yordanması
Esra ASICI & Fatma Ebru İKİZ


Akran Aracılı Öğretim Yönteminin Normal Gelişim Gösteren Çocukların Sosyal Kabulüne ve Özel Gereksinimli Bireylerin Benlik Saygısına Etkisi
Halil SELİMOĞLU & Aydan AYDIN


Sosyal Bilgiler Derslerinde Storyline Yaklaşım ile Bütünleştirilmiş Kanıt Temelli Etkinliklerin Kullanımı
Hanifi ŞEKERCİ & Yücel KABAPINAR


Okuma Yazma Güçlüğü ve Bir Eylem Araştırması: İkinci Sınıf Örneği
Hayati AKYOL & Esra SEVER


The Effect of Flipped Classroom Approach on Academic Achievement: A Meta-Analysis Study
İbrahim KARAGÖL & Emrullah ESEN


Bir Kelime Sıklığı Çalışması ve Türkiye’deki Mülteci Öğrenciler
Mustafa ARMUT


Examining the Use of Lesson Analysis to Improve Teacher Candidates’ Knowledge of Teaching
Müjgan BAKİ & Neslihan SÖNMEZ


Exploring the Effect of Erasmus Program on Cultural Intelligence of University Students
Özge GÖKTEN & Serap EMİL


Eğitimcilerin Örgütsel Sessizliklerinde Cinsiyetin ve Medeni Durumun Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması
Öznur TULUNAY ATEŞ & Emine ÖNDER


Okul Öncesi Eğitimde Aile Katılımı Engelleri ve Süreçte Karşılaşılan Sorunlar
Raziye GÜNAY BİLALOĞLU & Yaşare AKTAŞ ARNAS


Etik İklim ve Okuldan Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişki: Örgütsel Bağlılığın Aracılık Rolü
Selçuk DEMİR


Ortaokul Öğrencileri İçin Önerilen 100 Temel Eserde Karakter Güçlerinin İncelenmesi
Şerife IŞIK, Sabire KILIÇ, Nazife ÜZBE ATALAY, Sare TERZİ İLHAN & Ümre KAYNAK


Öğretmen Adaylarının Özel Görelilik Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Tuğba TAŞKIN & Şebnem KANDİL İNGEÇ


efdergi@hacettepe.edu.tr           http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr              Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Facebook Sayfası          Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Twitter Hesabı