Kazakistan Üniversiteleri ESP Derslerinde İş Mektupları Yazmada Özgün Modelleri Birleştirme


Incorporating Authentic Models into Business Letter Writing within the ESP course at Kazakhstani Universities


PhD Student Aliya AIMOLDINA & Prof. Dr. Sholpan ZHARKYNBEKOVA


ÖZET
Günümüzde, İngilizce Kazakistan'da yerli ve yabancı profesyonellerin arasında uluslararası iş iletişimi için kullanılan bir lingua franca olarak hizmet vermektedir. Kazak iş adamlarının birçoğu iş yazılarını İngilizce olarak düzenlemektedir.Ancak, İngiliz dilini yabancı dil olarak kullananlar kendi dillerine özğü retorik konuşma tarzlarını kullanmaya devam edebilmektedirler. Aynı zamanda, İngilizce anadili konumunda olan okuyucular ikinci dil olarak kullanan yazarlardan dilde akıcılıkla birlikte kültür ve gelenekte benzer akıcılığın olmasını bekleyebilmektedir. Bu nedenle, araştırmanın amacı iş mektuplarını iş İngilizcesi kurslarında yazan Kazak öğrencilerin retorik ve pragmalinguistik özelliklerini inceleme olmuştur. Çalışmanın bulguları satış amaclı yazılmış metinlerin sadece başka iş metin türlerinden ayırt edici belirli lingustik karakteristiklerden değil onunla birlikte belirli dil özelliklerini yansıtan birkaç özel ulusal ve kültürel özellliklerin olduğunu göstermektedir.Araştırma bulgulara ve yer alan tartışmalara dayanarak öğrencileri çalışma ortamına hazırlamda otantik modeller ve unsurların kullanması yönünde pedagojik stratejiler sunar.


ABSTRACT
Today English serves as a lingua franca in international business communication between local and foreign professionals in Kazakhstan. Many Kazakhstani business people write business documents in English. However, non-native speakers may continue to use the rhetorical patterns of their native languages. At the same time English native speaker may expect writers using a second language to have a similar fluency in culture and customs. Therefore, this paper explores the rhetorical and pragmalinguistic peculiarities of business letters written in English by Kazakhstani students taking the English for Business Purposes course. The findings of the present study demonstrate that the written texts of sales letters not only reflect specific linguistic characteristics that differentiate them from other types of business texts, but also contain a number of unique national and cultural features which make them valuable “indicators” of the communicative traditions of the people. Based on the results and discussions, recommendations are offered for preparing students well for the business workplace through incorporating more authentic models and contexts into pedagogical strategies.


ANAHTAR KELİMELER: İş mektupları, kültürler arası iş iletişimi, retorik analiz, pragmalinguistik analiz, İş ingilizcesi.


KEYWORDS: Business letters, intercultural business communication, rhetorical analysis, pragmalinguistic analysis, English for Business Purposes.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education