Son Sayı


34 (3), 2019


KAPAK
 
ÖNSÖZ
 
İÇİNDEKİLER
 
İÇ KAPAK
 
YAYIN VE YAZIM KURALLARI
 
Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Mantıksal Düşünme Düzeyleri
Ahmet Volkan YÜZÜAK & İlbilge DÖKME


Investigating Language Assessment Knowledge of EFL teachers
Elçin ÖLMEZER-ÖZTÜRK & Belgin AYDIN


Okulda Öznel İyi Oluşun Okul İklimi ve Öz-Yeterlik Açısından Yordanması
Esra ASICI & Fatma Ebru İKİZ


Akran Aracılı Öğretim Yönteminin Normal Gelişim Gösteren Çocukların Sosyal Kabulüne ve Özel Gereksinimli Bireylerin Benlik Saygısına Etkisi
Halil SELİMOĞLU & Aydan AYDIN


Sosyal Bilgiler Derslerinde Storyline Yaklaşım ile Bütünleştirilmiş Kanıt Temelli Etkinliklerin Kullanımı
Hanifi ŞEKERCİ & Yücel KABAPINAR


Okuma Yazma Güçlüğü ve Bir Eylem Araştırması: İkinci Sınıf Örneği
Hayati AKYOL & Esra SEVER


The Effect of Flipped Classroom Approach on Academic Achievement: A Meta-Analysis Study
İbrahim KARAGÖL & Emrullah ESEN


Bir Kelime Sıklığı Çalışması ve Türkiye’deki Mülteci Öğrenciler
Mustafa ARMUT


Examining the Use of Lesson Analysis to Improve Teacher Candidates’ Knowledge of Teaching
Müjgan BAKİ & Neslihan SÖNMEZ


Exploring the Effect of Erasmus Program on Cultural Intelligence of University Students
Özge GÖKTEN & Serap EMİL


Eğitimcilerin Örgütsel Sessizliklerinde Cinsiyetin ve Medeni Durumun Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması
Öznur TULUNAY ATEŞ & Emine ÖNDER


Okul Öncesi Eğitimde Aile Katılımı Engelleri ve Süreçte Karşılaşılan Sorunlar
Raziye GÜNAY BİLALOĞLU & Yaşare AKTAŞ ARNAS


Etik İklim ve Okuldan Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişki: Örgütsel Bağlılığın Aracılık Rolü
Selçuk DEMİR


Ortaokul Öğrencileri İçin Önerilen 100 Temel Eserde Karakter Güçlerinin İncelenmesi
Şerife IŞIK, Sabire KILIÇ, Nazife ÜZBE ATALAY, Sare TERZİ İLHAN & Ümre KAYNAK


Öğretmen Adaylarının Özel Görelilik Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Tuğba TAŞKIN & Şebnem KANDİL İNGEÇ


efdergi@hacettepe.edu.tr           http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr              Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Facebook Sayfası          Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Twitter Hesabı