Son Sayı


34 (4), 2019


KAPAK
 
ÖNSÖZ
 
İÇİNDEKİLER
 
İÇ KAPAK
 
YAYIN VE YAZIM KURALLARI
 
Temel Eğitim Bölümü Öğretmen Adaylarının Farklılıklara Saygı Düzeylerinin Belirlenmesi
Aybüke BAŞTÜRK & Nevzat YİĞİT


Öğretmenlerin Yaratıcı Drama Yöntemini Kullanmaya Yönelik Özyeterlik Algıları ve Tutumları
Ayşegül OĞUZ NAMDAR & Özgür Salih KAYA


Teachers’ beliefs on professional learning
Deniz SAYDAM


Sınıf Öğretmenlerinin Derslerinde Kullandıkları Yöntem ve Teknikler
Emine KARASU AVCI & Z. Esra KETENOĞLU KAYABAŞI


Yükseköğretim Programlarında Süreç ve Sonuç Odaklı Yaklaşımların Öğrenci Görüşleri Açısından İncelenmesi
Fatma MIZIKACI, Öykü GÖKTUNALI, Ayşegül Kübra AKTAŞ, Durmuş Ziya GÖRÜR, Figen KIZIL & Saadet ÇINAR


Öğrenci Merkezli Dil Bilgisi Öğretim Uygulamalarının Öğrenci Başarısına Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması
Hasan Basri KANSIZOĞLU & Süleyman Erkam SULAK


Explicit Recasts, Prompts and Learning L2 Grammar
Hedayat SARANDİ & Mehmet ÇELİK


A Comparative Analysis of the Effect of Students’ Affective Characteristics on Their Science Performance between Countries Based on PISA 2015 Data
Kaan BATI, M. İkbal YETİŞİR & Gökhan GÜNEŞ


Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Erken Sosyal İletişim ve Etkileşim Ölçeği (ESİE) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Meral Çilem ÖKCÜN AKÇAMUŞ, Funda ACARLAR, Gamze ALAK & Bahar KEÇELİ KAYSILI


Lise Öğrencilerinin Yaşam Doyum ve Yılmazlık Düzeylerinin Anne-Baba Tutumlarıyla İlişkisi Açısından İncelenmesi
Nermin ÇİFTÇİ ARIDAĞ & Sedef ÜNSAL SEYDOOĞULLARI


Test Eşitlemede Çok Boyutluluğun Eş Zamanlı ve Ayrı Kalibrasyona Etkisi
Neşe ÖZTÜRK GÜBEŞ


Development of Written Expression Skills with the Flipped Classroom Instruction: An Embedded Mixed Method Study
Osman ÖZDEMİR & Fatma AÇIK


Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Erkek Okul Öncesi Öğretmen Adayları: Algıladıkları Güçlükler ve Gelecek Kaygıları
Özlem HASKAN AVCI, Alper KARABABA & Tolga ZENCİR


İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Yeterlik Beklentileri ve Değer Algılarının İncelenmesi
Vural TÜNKLER


Biçimsel ve Biçimsel Olmayan Örgütsel Yapılarının Sosyal Ağ Analizi: Öneri ve Güven Ağları Örneği
Zeynep EREN


efdergi@hacettepe.edu.tr           http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr              Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Facebook Sayfası          Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Twitter Hesabı